Berekening van DG Afsluitschakels
Spanbereik:-
-
mm Uitrekking-.-% Stuiken-.-%Spar. iKeten i-.--.-mmSpar. aKeten a-.--.-mm